Generátor funkcí

Srdcem přístroje je obvod ICL8038. Tento integrovaný obvod obsahuje napětím řízený oscilátor a tvarovač. Jako náhradu je možné použít XR-8038.

Přístroj generuje signál:

 • Obdélníkový
 • Trojúhelníkový
 • Sinusový

Frekvenční rozsahy:

 • 1 Hz - 10 Hz
 • 10 Hz - 100 Hz
 • 100 Hz - 1kHz
 • 1kHz - 10 kHz
 • 10 kHz - 100 kHz

Amplitudu výstupního napětí je možno regulovat v rozsazích:

 • 0,1 mV - 1 mV
 • 1 mV - 10 mV
 • 10 mV - 100 mV
 • 100 mV - 1V

Pro přehlednost jsem schéma rozdělil na 3 díly: zdroj, oscilátor, zesilovač. Plošný spoj je navržen do krabičky U-KP11. Osazovák.

Protože síťové napětí není přivedeno na přepínače, je možné je realizovat libovolně.

Seznam součástek:
R1, R13, R18 10k
R2 390k
R3, R8 100k, odporový trimr
R4 1M
R5, R7 9k1
R6 1k5, odporový trimr
R9 5k6
R10 150k
R11 39k
R12 22k
R14 1k
R15 100R
R16 10R
R17 11k
R19 15k
C1, C2, C3, C4, C6, C7, C10
C11, C13, C19, C20, C21
100n
C5, C9 470 uF / 25V
C8, C12 10uF / 25V
C14 3u3, svitkový
C15 330n, svitkový
C16 33n, svitkový
C17 3n3, svitkový
C18 330p, svitkový
D1 - D4 1N4007
D5 1N4148
F1 trubičková pojistka s držákem, T32mA
TR1 2 x 12V, 3VA, do plošných spojů
X1 svorkovnice, prostřední svorku odstranit
IC1 7815
IC2 7915
IC3 ICL8038
IC4 TL081

-

Zapojení svorek:
X1 Napájení 230V
J1, J2 // J3, J4 spínač napájení
J5, J6, J7 potenciometr 100k, nastavení kmitočtu
J8 , J9 - J13 přepínač kmitočtového rozsahu
J14, J15 - J17 přepínač tvaru signálu
J18, J19 - J22 přepínač úrovně signálu
J23, J24, J25 potenciometr 100k, amplituda signálu
J26 výstup
J27 GND

Nastavení:

 1. Zvolte rozsah 1 - 10 kHz.
 2. Zvolte obdélníkový průběh.
 3. Na hormím konci rozsahu frekvence nastavte střídu 1:1 trimrem R6.
 4. Na dolním konci rozsahu frekvence opravte střídu 1:1 trimrem R3.
 5. Nastavení několikrát opakujte (trimry se ovlivňují).
 6. Přepněte na sinusový průběh
 7. Trimrem R8 nastavte symetrii průběhu.