Low power blikač

Většina konstrukcí blikačů je energeticky neúsporných. V době kdy svítí, odebírají relativně velký proud pro LED, případně žárovku. Ještě horší je to v době, kdy nesvítí. Odebíraný proud je "nevyužitý".

Vyřešil jsem proto jednoduché zapojení, s odběrem jedné až dvou desetin miliampéru, a dostatečně intenzivní optickou signalizací.

Po připojení napájení se kondenzátor C1 nabíjí malým proudem přes R1, přibližně na 90 % napájecího napětí. Pak schmittův klopný obvod (Q1, Q2) sepne tyristor a veškerý náboj C1 se vybije do LED. Výsledkem jsou intenzivní záblesky.

Seznam součástek:
R1 47k
R2,R3 22k
R4 330k
R5 100k
R6 220k
C1 10uF / 16V
LED1 libovolná
T1 P0102
Q1, Q2 BC556

Hodnoty součástek nejsou kritické, mají však významný vliv na odběr proudu. Je vhodné, aby tyristor měl co nejmenší přídržný proud a proud hradla.

S uvedenými hodnotami pracuje zapojení na 12V s velkou tolerancí. Četnost záblesků je přibližně 1 sekunda. Průměrný odběr prototypu byl 0,16 mA.