Měnič 12V / 2 x 20V

Tento měnič byl navržen pro napájení můstkového zesilovače (4 x TDA2050) z palubní sítě 12V osobního automobilu. V době realizace nebyl k dispozici vhodný specializovaný integrovaný obvod, měnič je proto z běžně dostupných součástek.

Schéma, deska, osazovák.

Multivibrátor IC2, napájený ze stabilizovaného napětí vytváří pilovité napětí pro řízení výkonu šířkovou modulací. Klopný obvod typu D zajišťuje protifázové signály pro dvojčinné řízení spínacích tranzistorů. Ty jsou navíc zdvojeny. Zpětná vazba stabilizující výstupní napětí je jednoduše zavedena pouze z kladného výstupu, což při symetrickém odběru nijak nevadí.

Seznam součástek:
R1 2k7
R2 270R
R3 10k
R4 5k6
R5 15k
R6, R9, R10, R15 1k8
R7, R8 330R
R11 15k
R12 4k7
R13 1k5
R14 56k
C1 10n
C2 4n7
C3 47uF / 16V
C4, C5, C6, C7 100n
C8 470 uF / 25V
C9, C10 22n
C11, C12 1000 uF / 25V
C13 1000 uF / 16V
C14, C15 4700 uF / 35V
L1 *) viz text
L2 12 závitů 1,5 CuL na feritové jádro o průměru 6mm
D1 1N4148
D2, D3, D4, D5 SB560
D6 1N4007
T1, T3 BC337
T2, T4 BC327
T5, T6, T7, T8 BUZ11
IC1 78L05
IC2 NE555
IC3 LM2903
IC4 4013
IC5 4011

*) Jádro toroid T35. Pro snažší výrobu jsou obě vinutí místo jedním tlustým drátem vinuty více slabšími dráty současně.
Primární vinutí (1-5-3) 2 x 6 závitů 1,2 mm CuL čtyřmi dráty současně, dva dráty spojit paralelně, pak sériově.
Sekundární vinutí (4-2-6) 2 x 12 závitů 0,6 mm CuL čtyřmi dráty současně, dva dráty spojit paralelně, pak sériově.

Zapojení svorek:
JP1 +12V, napájení budiče, dálkové ovládání
JP2 +12V, napájení výkonového stupně
JP3, JP5 GND, kostra
JP4 -20V, výstup
JP6 +20V, výstup

Pracovní kmitočet měniče je asi 50 kHz, a dá se velmi dobře filtrovat, což je použitelné i pro napájení nf zesilovačů.

Při měření prototypu se účinnost měniče pohybovala okolo 80% při statické zátěži 100W výkonovým reostatem. Odběr z baterie může dosahovat několika desítek ampér, při plném zatížení.