Zesilovač MiniAmp - I. díl

Parametry:

 • Rozměry 250 x 150 x 70 mm
 • Výstupní výkon 2 x 35W @ 8ohm
 • LED indikátor vybuzení
 • 5-ti pásmový grafický equalizer
 • Senzorové přepínání 4 vstupů:
  • Krystalová přenoska (200 mV / 1 Mohm)
  • Dynamická přenoska (5 mV / 47 kohm / RIAA)
  • Magnetofon (150 mV / 47 kohm)
  • Tuner (2 mV / 47 kohm)

Blokové schéma zesilovače

Zesilovač je rozdělen na několik částí, řešených jako samostatné desky:

*) Budou popsány v některém dalším pokračování.

Mechanické uspořádání

Zesilovač je uzavřen v plechové skříni. Chlazení zajišťuje zadní stěna, nejsou proto nutné větrací otvory.

Připojovací místa jsou soustředěny na zadní stěně, s plošným spojem jsou propojeny vodiči. Na přední stěně jsou ovládací prvky (potenciometry, dotykové plošky) a LED indikátory.

Koncový zesilovač

Je použito můstkové zapojení integrovaných obvodů. Je zakreslen pouze levý kanál, součástky a svorky pravého kanálu mají index o 50 vyšší.

Seznam součástek:
R1, R3, R5, R6, R7 22k
R2 680R
R4, R8 1R
C1, C8 1µF / 50V
C2 22µF / 25V
C3, C5, C9, C11 100 nF, keramický
C4, C6, C10, C12 3300µF / 25V
C7, C13 0,22µF / 63V, MKT
D1, D2, D3, D4 1N4007
IC1, IC2 A2030V*)

*) Jako chladič slouží zadní stěna zesilovače. Je nutné použít izolační podložky!

Zapojení svorek
JP1 Vstup
JP2 GND
JP3, JP4 Výstupy

Předzesilovač

Zapojení je řešeno s operačním zesilovačem a přepínáním obvodů zpětné vazby. Je zakreslen pouze levý kanál. Součástky a svorky pravého kanálu mají index o 50 vyšší.

Seznam součástek:
R101, R102, R103 47k
R104, R110 1M
R105 1k5
R106 33k
R107 680R
R108 1k5
R109 100k
R111 220k
C101 10µF / 25V
C102 12pF
C103 820pF, svitkový
C104 3n3, svitkový, nebo MKT
C105, C106 100nF, keramický
C107 1µF / 50V
IC101, IC102 MHB4066
IC103 MAA748

-

Zapojení svorek:
JP101 Vstup krystalová přenoska gramofonu
JP102 GND
JP103 Vstup magnetofon
JP104 GND
JP105 Vstup dynamická přenoska gramofonu
JP106 GND
JP107 Vstup tuner
JP108 GND
JP109 Výstup (do equalizeru)
JP110 GND

Předvolby

V zapojení je použit integrovaný obvod z předvoleb černobílých televizorů.

Seznam součástek:
R201, R203, R205, R207 10M
R202, R204, R206, R208, R209 4M7
R210, R211, R212, R213 68k
R214 1k2
C201, C202, C203, C204 560pF, keramický
C205 100nF, keramický
D201, D202, D203, D204 LED, libovolná
Q201, Q202, Q203, Q204 KC507
IC201 MAS560

-

Zapojení svorek:
J201, J202 Dotykové plošky vstupu A
J203, J204 Dotykové plošky vstupu B
J205, J206 Dotykové plošky vstupu C
J207, J208 Dotykové plošky vstupu D
A-5 Propojte se všemi svorkami A-x předzesilovače
B-5 Propojte se všemi svorkami B-x předzesilovače
C-5 Propojte se všemi svorkami C-x předzesilovače
D-5 Propojte se všemi svorkami D-x předzesilovače

Napájecí obvody

Napětí z transformátoru je usměrněno monolitickým usměrňovačem, uchyceným ke skříni zesilovače (chlazení), viz blokové schéma. Kladný pól je rozveden silnějším vodičem na C6, C12, C56 a C62. Záporný pól je rozveden silnějším vodičem na C4, C10, C54 a C60.

Schéma

Seznam součástek:
R301, R302 680R
C301, C303 47µF / 16V
C302, C304 220µF / 16V
D301, D302 KZ260/9V1
Q301 KF507
Q302 KF517
Tr1 2 x 13V / 5A
B1 usměrňovač 5A

-

Zapojení svorek:
JP301 + z usměrňovače
JP302 - z usměrňovače
V+4 propojit se všemi svorkami V+x
V-4 propojit se všemi svorkami V-x

Asi by bylo vhodné doplnit síťový vypínač a pojistku.