Zesilovač MiniAmp - II. díl

Mimo základní desku zesilovače se nachází obvody equalizeru včetně ovládacích potenciometrů a indikátorů úrovně. Tyto jsou řešeny na samostatných deskách.

Potenciometry

Všechny potenciometry equalizeru a hlasitosti jsou s roztečí 20 mm uchyceny šroubky M3 x 4 na desku plošného spoje. Osazovák.

Seznam součástek:
P1, P2, P3, P4, P5 22k/N, tandemový
P6, P56 10k/G, jednoduchý

Equalizer

Deska equalizeru je připájena kolmo k hornímu okraji desky potenciometrů, za měděný pruh na okraji, součástkami dolů. Propojení potenciometrů s obvody equalizeru je provedeno stíněnými vodiči. Ve schématu je zakreslen pouze levý kanál, součástky a svorky pravého kanálu mají index o 50 vyšší. Některé součástky jsou splečné pro oba kanály. Deska, osazovák.

Seznam součástek:
R1, R2 18k
R3, R6, R7, R10, R11, R14, R15, R18, R19, R22 2k7
R4, R5, R8, R9, R12, R13, R16, R17, R20, R21 3k9
C1, C2 270 pF svitkový
C3, C4 1 µF, svitkový
C5, C6 0,22 µF, svitkový
C7, C8 56 nF, svitkový
C9, C10 15 nF, svitkový
C11, C12 3,9 nF, svitkový
C13 10 µF / 16V
C14, C15 *) 100 nF, keramický
IC1, IC2, IC3 *) B084

*) Společné pro oba kanály.

Zapojení svorek:
JP1 vstup (od předzesilovače)
JP2 GND
JP3, JP4, JP5, JP6, JP7 běžce příslušných potenciometrů
JP8 dolní konec dráhy potenciometrů
JP9 horní konec dráhy potenciometrů
JP10 výstup (k potenciometru hlasitosti)
JP11 GND
V+ propojit se svorkami V+x na hlavní desce
V- propojit se svorkami V-x na hlavní desce

Hotová sestava je pomocí úhelníku přichycena k základní desce zesilovače.

Indikátory

Indikátory v proužkovém režimu informativně zobrazují úroveň signálu na výstupu předzesilovače. Jsou potřeba dvě stejné desky, pro každý kanál jedna. Diody LED je třeba osadit tak, aby jejich horní okraj byl asi 12 mm nad deskou, a potom je všechny ohnout do pravého úhlu. Schéma, deska, osazovák.

Seznam součástek:
R1, R3 10k
R2 100k
R4 330k
R5*) 10k, trimr
R6*) 5k6
C1, C2 10 µF / 16V
C3, C4 100 nF
D1, D2, D3, D4 KA261
LED1 až LED9 zelená
LED10 žlutá
LED11, LED12 červená
IC1 MAA741
IC2 A277D

*) Osadit pouze na jedné desce, běžec trimru propojit mezi deskami.

Zapojení svorek:
JP1 vstup, z předzesilovače
JP2 GND
V+ propojit s V+ na základní desce
V- propojit s V- na základní desce

Desky indikátorů jsou pomocí distančních sloupků přišroubovány nad senzorové ovládání, součástkami dolů.

Při oživování nastavte trimrem R5 napětí 2,0V na IC2, vývod 3.