Zesilovač 250W

Monofonní zesilovač pro jednoduché ozvučení byl navržen trvanlivým způsobem, vzhledem k hrubému zacházení budoucí obsluhy a častému převážení. Dalším požadavkem bylo použití "šuplíkových" zásob, případně běžně dostupných součástek.

Parametry:

  • Výstupní výkon 150W @ 4ohmy / 250W @ 2ohmy
  • Možnost pracovat do zátěže 1 ohm
  • Ochrana proti zkratu na výstupu
  • Vstupní citlivost 1,5V

Zapojení je plně symetrické. Pro zvýšení spolehlivosti je výkonový stupeň oproti zvyklostem několikrát předimenzován.

Schéma, deska, osazovák.

Budící a výkonové tranzistory jsou izolovaně přišroubovány na hliníkový úhelník o šířce 50 mm, ten je pak připevněn na chladič. Úhelník zároveň slouží pro uchycení celé desky.

Seznam součástek:
R1, R5 1k / 2W
R2, R4 18k
R3 47k, trimr
R6 1k2
R7, R9, R10 1M
R8 47k
R11, R12, R25, R26, R48, R49 100R
R13, R16, R21, R24 220R
R14, R15, R42, R43 1k5
R17, R18, R19, R20, R38, R39, R40, R45 2k2
R22 10R
R23 3k3
R27, R28 11k
R29, R30 68R
R31 47k / 2W
R32 3k3, trimr
R33 1k8
R34 680R
R35 1k
R36, R37 39R
R41, R44 820R
R46, R47 2k7
R50, R51, R52, R53 47R
R54 - R61*1) j29
C1 1M / 100V, svitkový
C2, C15 100n / 100V, svitkový
C3, C4 20uF / 25V
C5 680pF
C6, C7 100uF / 50V
C8, C9 1nF
C10, C11, C14 2p7
C12, C13 *2) 50 uF / 35V
C16, C17 10n
C18, C19 470pF
C20, C21 50uF / 50V
D1, D2 KZ260/15V
D3, D4 KZ260/5V1
D5 - D14 KA262
D15, D16 1N5401
Q1, Q3, Q5, Q13 BC237
Q2, Q4, Q6, Q14 BC307
Q7 KSY72
Q8 KSY82
Q9 KF470
Q10 KF469
Q11*3), Q17, Q18 KD139
Q12, Q19, Q20 KD140
Q15 KFY46
Q16 KFY18
Q21, Q22, Q25, Q26 KD607
Q23, Q24, Q27, Q28 KD617

*1) emitorové odpory jsou vyrobeny z odporového drátu.
*2) kondenzátory C12 a C13 je možné nahradit jediným bipolárním kondenzátorem 22 uF / 50V
*3) tranzistor Q11 je třeba tepelně svázat s výkonovými tranzistory, například umístěním na společný chladič.

Výstupní filtr:

Kvůli pronikání signálu dlouhovlnných vysílačů do zesilovače přes přívody k reproduktorům, bylo nutné doplnit na výstupní svorky jednoduchý filtr:

Seznam součástek filtru:
R1, R2 10R / 2W
C1,C2 100n / 100V, svitkový
L1 vzduchová, 15 závitů CuL 1,5mm na průměr 12 mm

Napájecí zdroj:

Pro napájení byly použity dva stejné transformátory, jaké se běžně používají v rozvaděčích.

Seznam součástek zdroje:
TR1, TR2 24V / 200VA
B1*) 4 x KY710 na chladiči
C1 - C4 4700uF / 50V

*) Možno nahradit monolitickým usměrňovačem 10A, připevněným k šasi zesilovače.

Pro chlazení usměrňovacích diod vyhovuje hliníkový plech o síle 2 mm, o rozměrech 40 x 200 mm ohnutý do tvaru U, pro každou diodu.

Nastavení:

  • Bez signálu na vstupu nastavte trimrem R3 nulové stejnosměrné napětí na výstupu.
  • Po ustálení provozní teploty nastavte trimrem R32 klidový proud výkonových tranzistorů na 50 mA. V nouzi stačí nastavit poslechem do místa, kde zmizí přechodové zkreslení (je slyšet při velmi malé hlasitosti reprodukce).

Za celou dosavadní dobu provozu měl tento zesilovač pouze jedinou poruchu, a to ješte jen mechanického charakteru.