Logická sonda

Jednoduchá logická sonda s minimálním množstvím součástek. Konstrukce je docela stísněná. Sonda indikuje následující stavy:

  • logická úroveň "0" (0)
  • logická úroveň "1" (1)
  • nerozhodný stav, vysoká impedance (-)

Schéma, deska, osazovák.

Seznam součástek:
R1 1k5
R2 100R
R3 47R
D1, D2, D3, D4 1N4148
IC1 MH7400
IC2 LQ470

Zapojení bylo navrženo pro obvod 7400 technologie TTL. Pro technologii HC je třeba změnit hodnoty některých součástek, zejméma však použít nízkopříkonovou sedmisegmentovku!

Zapojení svorek:
JP1 vstup
JP2 napájení +5V
JP3 kostra

Plošný spoj můžete vestavět do silnějšího fixu, efektnější je novodurová trubka, za tepla mírně zploštělá.