Napájecí zdroj

Před lety jsem si postavil napájecí zdroj s integrovaným obvodem MAA723. Vydržel téměř všechno. Pak začaly "odcházet" integrované obvody jeden za druhým. Ze zkušeností jiných jsem zjistil, že to mají pravděpodobně nasvědomí napěťové špičky na sekundáru transformátoru. Ty mohou vznikat někde v rozvodné sítí, ale také při skokové změně odběru ze zdroje. Postavil jsem tedy napájecí zdroj bez integrovaných obvodů, vlastnostmi podobný původnímu.

  • Výstupní napětí regulovatelné v rozsahu 2 - 25V
  • Omezení proudu 0,5 a 1A ve dvou rozsazích

Schéma, deska, osazovák

Použitý transformátor 230/24V jsem ponechal. Na schématu je transformátor, výkonový tranzistor a regulační potenciometr vynechán.

Seznam součástek:
R1 150R
R2 2k7
R3 1M
R4 15k
R5 10k
R6 22k
R7 5k6
R8, R15, R19, R20 1k
R9, R17, R18 2k2
R10, R11, R12, R13 2R7
R14 100R
R16 22R
C1, C2, C11, C12 33nF
C3, C4, C5 2200uF / 35V
C6, C7 100nF
C8 10uF / 10V
C9 100uF / 35V
C10 2n2
C13 1nF
D1, D2, D3, D4, D7, D8 1N4007
D5 1N4148
D6 KZ260 / 5V1
LED1 libovolná červená
Q1, Q6, Q7 BC557
Q2, Q3, Q4, Q5, Q8, Q9 BC547
Q10 BD139

-

Zapojení svorek:
lsp1, lsp2 sekundár transformátoru 20-24V / 1A
lsp3 kolektor výkonový tranzistor na chladiči, např KU607
lsp4 báze
lsp5 emitor
lsp6, lsp7 regulační potenciometr 25k, běžec propojit s jedním krajním vývodem
lsp8, lsp9 přepínač proudového omezení propojením se zvolí rozsah 1A
lsp10 výstupní svorka -  
lsp11 výstupní svorka +  

Prototyp byl vybaven ručkovým měřidlem v přepínatelné funkci voltmetru 25V a ampérmetru 0,5 a 1A.