Logické obvody I.

Digitální technika používá pro jednoznačné vyjádření informace dva stavy:

  • L, nízká úroveň, taky logická nula
  • H, vysoká úroveň, taky logická jednička

Logické obvody mají zpravidla jeden nebo více vstupů s podobnou nebo různou funkcí. Vstupní informace se zpracují, výsledky jsou přivedeny na jeden nebo více výstupů.

Invertor

Nejjednodušší logická funkce je negace. Provádí se invertorem.

Ten má jeden vstup (A) a jeden výstup (Y).

Na výstupu invertoru je opak vstupu.

A Y
0 1
1 0

V jednom pouzdru integrovaného obvodu bývá zpravidla šest invertorů (7404).

Součin

Logický součin AND má minimálně dva vstupy (A,B) a jeden výstup (Y).

Na výstupu je logická jednička jen když je logická jednička na všech vstupech.

A B Y
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

V jednom pouzdru bývají čtyři dvouvstupové (7408), nebo tři třívstupové (7411) součiny.

Negovaný součin

Negovaný logický součin NAND má minimálně dva vstupy (A,B) a jeden výstup (Y).

Negovaný součin je možné si představit jako spojení součinu a invertoru.

Na výstupu je logická nula jen když je na všech vstupech logická jednička.

A B Y
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

V jednom pouzdru bývají čtyři dvouvstupové (7400), tři třívstupové (7410), dva čtyřvstupové (7420), nebo jeden osmivstupový (7430) negovaný součin.

Součet

Logický součet OR má minimálně dva vstupy (A,B) a jeden výstup(Y).

Na výstupu je logická jednička, když je logická jednička alespoň na jednom vstupu.

A B Y
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

V jednom pouzdru bývají čtyři dvouvstupové součty (7432).

Negovaný součet

Negovaný logický součet NOR má minimálně dva vstupy (A,B) a jeden výstup (Y).

Negovaný součet je možné si představit jako spojení součtu a invertoru.

Na výstupu je logická jednička jen když je na všech vstupech logická nula.

A B Y
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0

V jednom pouzdru bývají čtyři dvouvstupové (7402) nebo tři třívstupové (7427) negované součty.

Výhradní součet

Výhradní součet XOR má dva vstupy (A,B) a jeden výstup (Y).

Na výstupu je logická nula, pokud je na obou vstupech shodný logický stav.

A B Y
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

V jednom pouzdru jsou čtyři dvouvstupové (7486) výhradní součty.