Pasívní součástky

Rezistory

Rezistory využívají vlastnosti vodičů, klást odpor průchodu elektrického proudu.

Rezistory s pevnou hodnotou odporu se vyrábějí v dohodnutých řadách:

E3 1,0               2,2               4,7              
E6 1,0       1,5       2,2       3,3       4,7       6,8      
E12 1,0   1,2   1,5   1,8   2,2   2,7   3,3   3,9   4,7   5,6   6,8   8,2  
E24 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,3 4,7 5,1 5,6 6,2 6,8 7,5 8,2 9,1

Pro vyznačení hodnoty rezistoru se používá barevný kód:

Význam proužků zleva: 1. číslice, 2. číslice, násobitel, tolerance. Někdy se používá ještě třetí číslice.

barva 1. číslice 2. číslice 3. číslice násobitel tolerance
bez označení - - - - 20%
stříbrná - - - 0,01 10%
zlatá - - - 0,1 5%
černá 0 0 0 1 -
hnědá 1 1 1 10 1%
červená 2 2 2 100 2%
oranžová 3 3 3 1 000 -
žlutá 4 4 4 10 000 -
zelená 5 5 5 100 000 0,5%
modrá 6 6 6 1 000 000 0,25%
fialová 7 7 7 10 000 000 0,1%
šedá 8 8 8 - -
bílá 9 9 9 - -

Pevné rezistory mohou být vrstvové (zejména miniaturní) a drátové (výkonové).

Kromě pevných rezistorů se vyrábějí i proměnné, v řadě E3, případně 1 - 2,5 - 5:

 • trimry (pro občasné nastavování)
 • potenciometry (pro časté nastavování)

Jejich odporová dráha může být vyrobena jako vrstva oxidů, případně kovů, nebo může být drátová. Vyrábějí se v nejrůznějších provedeních:

 • jedno-otáčkové
 • více-otáčkové
 • posuvné

Průběh odporu potenciometrů může být:

 • lineární (B, N)
 • logaritmický (A, G)
 • antilogaritmický (C)
 • exponenciální (E)

Potenciometry mohou mít jednu nebo i více odboček z odporové dráhy, vypínač, případně obojí. Mohou se vyrábět i vícenásobné:

 • se samostatným ovládáním
 • spřažené (tandemové)

Kondenzátory

Vlastností kondenzátorů je elektrická kapacita.

Jako dielektrikum se používá nejrůznější materiál:

 • vzduch
 • papír
 • slída
 • keramika
 • sklo
 • PVC

Vyrábějí se v řadách E6, E12. Pro velmi vysoké frekvence se keramické kondenzátory vyrábějí bezvývodové.

Zvláštním typem jsou elektrolytické kondenzátory:

 • hliníkové
 • tantalové

Vyrábějí se v řadě E6, dříve také 1 - 2 - 5. Elektrolytické kondenzátory potřebují pro správnou činnost stejnosměrné napětí. Je nutné dodržení polarity, jinak hrozí zničení kondenzátoru.

Vyrábějí se také kondenzátory s proměnnou kapacitou:

 • dolaďovací (občasné nastavování)
 • ladící (časté nastavování)

Ladící kondenzátory se většinou vyrábějí vícenásobné, se spřaženým ovládáním. Jejich jmenovité hodnoty často nebývají v řadě.

Cívky

Svineme-li vodič do cívky, pak vzájemné působení závitů zvyšuje indukčnost - hlavní vlastnost cívek.

Vložením feromagnetického jádra do cívky lze indukčnost znásobit. Podle použití se mohou cívky rozdělit na:

 • cívky bez jádra
 • tlumivky
 • transformátory

Tlumivky se běžně vyrábějí v řadě E6.