Elektrické zdroje

Snad všechny elektronické zařízení potřebují pro svou činnost zdroj elektrické energie. Ta se získává přeměnou jiné energie, zejména chemické, mechanické a v poslední době stále více i sluneční.

Suché články

Suché články jsou primární galvanické články. Odčerpaná energie se již nedá doplnit, jsou tedy na jedno použití. Nejznámější suchý článek je zinko-uhlíkový.

Skládá se zinkové nádobky (-), salmiaku (elektrolyt), burelu a uhlíkové tyčinky (+).Jeho napětí je 1,5V. V tomto provedení však trpí vážným nedostatkem. Vybíjením se z elektrolytu uvolňuje voda, která často vytékala. V novějším provedení článků se jako elektrolyt používá chlorid zinečnatý a v průběhu vybíjení se vlhkost spotřebovává.

Vyráběné velikosti:

mikro tužková R03 AAA 10 x 44
tužková R6 AA 14 x 50
malý monočlánek R14 C 26 x 48
velký monočlánek R20 D 34 x 61

Kromě zinko-uhlíkových se vyrábějí i alkalické články, lithiové články, apod. Jako elektrolyt se v nich používá hydroxid draselný.

Akumulátory

Akumulátory jsou sekundární galvanické články. Umožňují nabíjením obnovit odčerpanou energii, jsou tedy opakovaně použitelné. Nejznámější je olověný akumulátor.

V nádobě z izolantu jsou umístěny dvě olověné desky, ponořené do elektrolytu (roztok kyseliny sírové). Nabíjením se na na kladné elektrodě vytváří oxid olovičitý, na záporné čisté olovo. Vznikne galvanický článek. Při vybíjení se na povrchu obou elektrod vytváří síran olovnatý. Napětí jednoho článku je 2V.

Často se místo tekutého elektrolytu používá gel, což umožňuje libovolnou pracovní polohu akumulátoru.

Velmi známý je i niklo-kadmiový akumulátor. Kladná elektroda je niklová, záporná je z kadmia. Elektrolytem je hydroxid draselný. Napětí jednoho článku je 1,2V. Obdobné provedení mají niklo-metalhydridové akumulátory, neobsahují však jedovaté kadmium. NiCd a NiMH akumulátory se také vyrábějí ve velikostech suchých článků.

Dynamo

Skládá se ze statoru (permanentní magnet nebo elektromagnet) a rotoru (sada vinutí, komutátor).

Otáčením rotoru v magnetickém poli statoru se ve vinutí indukuje napětí. Komutátor pak na výstupní svorky dynama připojuje vždy to vinutí, na kterém je nejvyšší napětí. K pohonu dynama se používají spalovací motory, dříve také parní stroj. Dynamo vyrábí stejnosměrné napětí.

Alternátor

Skládá se z rotoru (permanentní magnet nebo elektromagnet) a statoru (sada vinutí).

Otáčením rotoru se indukuje ve statorových cívkách elektrické napětí. Alternátor vyrábí střídavé napětí, nejčastěji trojfázové. Při použití v automobilu je vybaven usměrňovačem.

Fotoelektrické články

Osvětlení polovodičového přechodu PN vyvolá vznik elektrického napětí. Pro reálné využití této vlastnosti se vyrábějí polovodičové přechody ve tvaru destičky o velké ploše. Spojováním více destiček se dosahuje vyšších napětí a proudů. V současné době se používají např. k napájení kalkulaček, kosmických družic či solárních "automobilů".